Přehled asistenčních služeb


Asistenční služby jsou v mnoha případech součástí povinného ručení nebo havarijního pojištění, pokud tomu tak není, lze je získat jako připojištění. Asistenční služby poskytují různé organizace, jako například ÚAMK nebo Global Assistance. Vám si stačí pamatovat jedno číslo - 1224. Pro zapamatování zkuste tuto pomůcku: měsíc a den (12 měsíců a den má 24 hodin).

Co zahrnují asistenční služby?

V první řadě pomoc technika v případě havárie nebo poruchy vozu. Dále také odtah vozidla do nejbližší opravny, pokud není možné provést opravu na místě. Proplacení nákladů na pokračování v cestě v případě krádeže automobilu, vyslání náhradního řidiče v případě hospitalizace řidiče, vyprázdnění nádrže a výměna paliva v případě záměny paliva. V případě úplného zničení vozu zajišťují asistenční služby jeho sešrotování.

Výše uvedený výčet však není úplný, každá pojišťovna nabízí různou paletu asistenčních služeb. V každém případě je dobré si ověřit, jaké asistenční služby to které pojištění obsahuje a jaké jsou limity plnění každé služby. Například oprava na místě může mít limit 5 tisíc Kč a v případě poruchy Vám pojišťovna zaplatí opravu na místě jen do této výše. Ze všeho nejdůležitější je v případě poruchy nebo havárie nezapomenout, že takovou službu můžete využít. Velice často se totiž stává, že klient si na existenci asistenčních služeb v případě potřeby vůbec nevzpomene.